Disclaimer

Privacy & disclaimer

Alle inhoud van Bio Green Invest-obligaties is ontleend aan de informatie van Bio Green Invest BV. biogreeninvest.nl is op geen enkele manier aansprakelijk voor eventuele schade door eventueel foutieve informatie op de website. Aan de inhoud van biogreeninvest.nl kunnen geen rechten worden ontleend.

Intellectueel eigendom

Alle teksten op de website biogreeninvest.nl zijn eigendom van Bio Green Invest BV. Het is niet toegestaan inhoud zonder schriftelijke toestemming te distribueren of openbaar te maken. De fotorechten liggen bij de individuele websites. Voor eventuele vragen kan er contact worden opgenomen met onze redactie.