INFORMATIEMEMORANDUM

Meer informatie over het Biogreen Invest Obligatiefonds vindt u in onze informatiememorandum.

Het Moringa Project

Voor de opstart van het project is gekozen voor 2 locaties in de provincie Agadir, te Marokko.

1ste Locatie wordt gehuurd voor een periode van 20 jaar. Dit is een grondstuk van 3,5 hectare groot met een eigen waterput voor de irrigatie en met diverse opstallen. Deze opstallen bestaan uit 2 verdiepingen en zijn in totaal meer dan 1000 vierkante meter groot. Deze plantage wordt de basis van het Moringa project. Op deze locatie zal de kwekerij worden opgestart. Het object is zo groot dat er genoeg ruimte is om te dienen als kantoren, droogkamers, diverse verwerkingsruimtes en als opslagruimte van de verwerkte producten die klaar zijn voor de export. Er is er genoeg ruimte om bepaalde kamers te gebruiken als rust en gebedsruimtes voor onze medewerkers. Tevens is er voldoende slaapplaats voor onze werknemers die in ploegendiensten zullen werken.

2de locatie is 14,5 hectare groot en zal worden aangekocht. Dit grondstuk is gelegen aan een geasfalteerde weg in de provincie Agadir en ligt op 10 kilometer afstand van de eerste plantage waar onze basis ligt. Op dit grondstuk zal 12 hectare bebouwd worden met Moringa bomen en de resterende 2,5 hectare zal gebruikt worden voor interne wegen en het aanleggen van diverse waterbassins.Op dit grondstuk verkrijgt de Trustee het 1ste hypotheekrecht.

Elektriciteit:
Ons project ondersteunt zichzelf op vele gebieden, zoals op het gebied van energie, op de daken van diverse gebouwen staan zonnepanelen die voor elektriciteit zorgdragen. De opgewekte stroom die niet direct verbruikt wordt, zal worden opgeslagen in grote batterijen en in de nachtelijke uren als stroomtoevoer dienen voor de pompen die het irrigatiesysteem van de plantage compleet verzorgen.

Watervoorziening:
Op de locaties bevinden zich diverse waterputten met een diepte variërend van 80  tot 140 meter .Het water wordt opgepompt en op geslagen in grote waterbassins. Hierdoor kan je dus ook stellen dat Biogreen Invest B.V  100% selfsupporting   is in haar water behoefte.

Waterbassin:
Een waterbassin heeft meerdere functies.
1. Het belangrijkste is natuurlijk dat er ten aller tijde voldoende water bovengronds op voorraad aanwezig moet zijn. Daarnaast is het temperatuur van het grondwater veel te koud om rechtstreeks te gebruiken voor de irrigatie. Koud water neemt geen of nauwelijks voedingsstoffen op. Het beste temperatuur voor water is tussen de 18 en 24 graden. Bij deze temperaturen neemt het water de maximale hoeveelheid voedingstoffen op
2. Vis hoort in het water, waarom is de vis belangrijk voor ons? Vis kunnen we eten en natuurlijk verkopen ,dit levert extra inkomsten op. Van ons eigen afval van de Moringa boom dat nog steeds vol zit met alle belangrijke vitamines en mineralen persen we visvoer  en veevoeder.
Wat er daarna gebeurt is dat de vissen gaan poepen in het water en vispoep zit boordevol met nitraat en laat nu toevallig de Moringa boom hier heel erg veel van te houden.
3. Op het moment dat de Moringa bomen extra voeding nodig hebben, worden er diverse jutte zaken met verschillende, afgewogen hoeveelheden organische mest (koe, kameel, schaap) in de waterbassins gehangen. Na enkele dagen kleurt het water bruin en kan het vervolgens s’nachts het land op gepompt worden. Deze Biologische thee wordt ontzettend gewaardeerd door onze Moringa bomen.

Irrigatie:
Een van de meest efficiënte irrigatiesystemen is druppelirrigatie, irrigatie heeft als doel “om een ecologische en economisch verantwoorde wijze water te geven “.
Het voordeel van micro-irrigatie is dat het water direct bij de wortelzones komt én er geen verspilling is door verdamping.

Land voorbereiding:
Moringa is een plant/boom die goed gedijt op arme, losse zandgronden. Voordat de plantjes uitgezet worden in het veld wordt er een uit gedoseerde mix van mest (koe, kameel, schaap) op het land uit gestrooid. Het land zal worden omgeploegd en de stekken worden uit gezet, daarna wordt het druppelirrigatie systeem aangelegd.

Regenwormen en Moringa:
Diverse testen van de heer Marcus Bongartz hebben aangetoond dat Moringa het best gedijt op losse goed waterdoorlatende gronden. Op verschillende locaties is getest met regenwormen die gelijktijdig met de Moringa plantjes werden uitgezet in het veld. Per plantje werden 4 volwassen regenwormen uitgezet. De resultaten waren boven verwachting. In de eerste 6 weken lieten de Moringa plantjes die samen met de regenwormen waren uit gezet , gemiddeld  een groei zien van 10 centimeter boven gemiddeld . De regenwormen leggen ondergronds een netwerk aan van kanalen waardoor het water met de toegevoegde organische voedingstoffen direct bij de wortels terecht komt.

Moeder Natuur S.A.R.L  heeft daarom besloten om ook op grote schaal regenwormen te gaan kweken, de wormenmest kan goed gebruikt worden in de kwekerij. De wormen die niet uit gezet worden in het veld (overschot) verdwijnt natuurlijk in de waterbassins als een extraatje voor de vissen.

Moringa en bedreigingen:
Moringa is goed voor mens en dier, dit betekend natuurlijk ook dat uit de hoek van dieren er een reële bedreiging is. Door een Natuurlijke afrastering is het onmogelijk om van buitenaf op de plantages te komen zodat de dieren niet zomaar onze plantages op wandelen.

De grootste bedreiging is voor ons de rups. De rups is dol op de verse kleine Moringa  blaadjes. Het plantje gaat niet dood maar loopt grote achterstand op in het groeiproces. Dagelijks worden alle secties met percelen geïnspecteerd op aanwezigheid van de rupsen. Moeder Natuur S.A.R.L. heeft altijd een grote voorraad van brandnetel thee. JA “ u leest het goed “van de brandnetel wordt gedurende  een periode  van plus/minus 10 dagen een thee gemaakt en over de planten gespoten waar de rupsen zijn gelokaliseerd. Tevens wordt ter preventie aan de randen van de plantages wekelijks met deze thee gesproeid om de rupsen tegen te houden.

Moringa geen monocultuur?
Nee, de plantages van Moeder Natuur S.A.R.L waren van oorsprong Citrus plantages. De citrus bomen werden in rijen geplant, met telkens 5 meter tussen de rijen.
Moeder Natuur S.A.R.L. heeft 1 rij Citrus verwijderd en zodoende een veld gecreëerd van 8 meter breed om de Moringa te planten. De Citrus boom functioneert als perfecte windvanger. Moeder Natuur S.A.R.L heeft contracten afgesloten met Copag voor de verwerking van de sinaasappels. Dit draagt natuurlijk bij aan het rendement van Moeder Natuur S.A.R.L.

Voor alle beleggers bestaat er de mogelijkheid om de plantage op elk moment te bezichtigen. In de reis en accommodatie wordt u ondersteund door onze medewerkers.

Meer informatie over het Moringa project vindt u in onze informatiememorandum.

over moringa over ons obligaties

Voordelen:

√Maandelijks vast rendement
√7% rente per jaar.
√Uitbetaling 100%
√Vaste looptijd (maximaal 5 jaar)
√Geen koersschommelingen
√Toezicht door een onafhankelijk Trustee.
√Zekerheden door middel van 1ste hypotheekrecht.
√Verpanding activa aan Trustee

Vraag nu het Informatiememorandum aan!

dhrmevr