BIOGREEN INVEST OBLIGATIES

  • Maandelijks vast rendement
  • 7% rente per jaar
  • Uitbetaling 100%
  • Vaste looptijd (maximaal 5 jaar)
  • Geen koersschommelingen
  • Toezicht door een onafhankelijk Trustee
  • Zekerheden door middel van 1ste hypotheekrecht
  • Verpanding activa aan Trustee

INFORMATIEMEMORANDUM

Beleggen brengt risico’s met zich mee. Lees eerst onze informatiememorandum. Hierin worden de risico’s beschreven die van belang zijn voor het nemen van beleggingsbeslissingen.

Na ontvangst van uw aanvraag sturen wij u de informatie binnen 24 uur toe, mocht u nu al vragen hebben dan kunt u ons bereiken op: +31 (0)20 301 2109

 

VRAAG INFORMATIEMEMORANDUM AAN

dhrmevr

VRAGEN?

Mocht u nu al vragen hebben dan kunt u ons bereiken op:

+31 (0)20 301 2109