INFORMATIEMEMORANDUM

Meer informatie over het Biogreen Invest Obligatiefonds vindt u in onze informatiememorandum.

Wat zijn obligaties?

Een Obligatie is een schuldbewijs van de Obligatiehouder aan Bio Green Invest obligaties, handelend onder de bedrijfsnaam Bio Green Invest B.V. De rente is vast en wordt elke maand uitbetaald. Op de uitgifte zijn de Obligatievoorwaarden van toepassing.

De Obligatievoorwaarden vindt u hier.

Hoe leveren obligaties geld op?

Met een obligatie heeft een belegger een bewijs dat er hem geld schuldig is. De schuld wordt terugbetaald, waarbij de rente jaarlijks wordt uitgekeerd. De rente van obligaties kan behoorlijk oplopen waardoor het voor de belegger interessanter is om daarin te investeren dan in bijvoorbeeld een spaarrekening. Het grootste gedeelte van obligaties worden verhandeld tussen centrale banken, pensioenfondsen, verzekeringsmaatschappijen en beleggingsfondsen. Particulieren hebben zo’n 10% in bezit van de obligatiemarkt.

Waarom zijn obligaties populair?

Obligaties bieden meer zekerheid en zijn betrouwbaarder dan aandelen. De rente op een obligatie is vaak hoger dan het dividend wat een aandeel uitbetaald. Er is daarnaast ook sprake van een lager risico dan bij aandelen. Bij het faillissement van een bedrijf geven obligaties een bepaald recht op compensatie. Dit is echter niet het geval bij aandelen die bij een faillissement niets meer waard zijn.

Beleggen in Biogreen Invest obligaties

Een Obligatie in de Vennootschap kan worden verkregen tegen storting van het nominale bedrag van € 2.500 per Obligatie.

Deelname is mogelijk vanaf ten minste één Obligatie per belegger. De Obligatie is onder voorwaarden verhandelbaar. De intrinsieke waarde van een Obligatie kan afwijken van de nominale waarde. Indien de verplichtingen niet geheel nagekomen kunnen worden, zal de waarde afnemen. De Verklaring van Deelname dient volledig ingevuld te zijn en toekenning van de Obligatie dient door de Directie bevestigd te zijn. Op verzoek van de Obligatiehouder kan de Vennootschap besluiten tot koop of vervroegde aflossing van een Obligatie, daartoe bestaat echter geen enkele verplichting van de Vennootschap. De plaatsing eindigt zodra alle Obligaties zijn geplaatst of via mededeling van de Directie.

Meer informatie over het Biogreen Invest Obligatiefonds vindt u in onze informatiememorandum.

Voor alle beleggers bestaat er de mogelijkheid om de plantage op elk moment te bezichtigen. De reis en accommodatie wordt voor u geregeld.

Voordelen:

√Maandelijks vast rendement
√7% rente per jaar.
√Uitbetaling 100%
√Vaste looptijd (maximaal 5 jaar)
√Geen koersschommelingen
√Toezicht door een onafhankelijk Trustee.
√Zekerheden door middel van 1ste hypotheekrecht.
√Verpanding activa aan Trustee

Vraag nu het Informatiememorandum aan!

dhrmevr

HET PROJECT