INFORMATIEMEMORANDUM

Meer informatie over het Biogreen Invest Obligatiefonds vindt u in onze informatiememorandum.

Zekerheden en Garanties

De risico’s van de Vennootschap voor de Obligatiehouders zijn beperkt door het inbouwen van een aantal zekerheden.

  • 1ste Hypotheekrecht voor de nog op te richtenTrustee op de grondposities die door Moeder Natuur S.A.R.L. worden aangekocht.
  • Verpanding van de Aandelen aan de nog op te richten Trustee.
  • Verpanding van alle activa
  • Zolang de Obligatielening niet is afgelost, mag er geen dividend aan de initiatiefnemer worden uitgekeerd.
  • Behalve managementvergoeding mogen er geen gelden voor privé doeleinden aan de onderneming worden onttrokken en ook mag initiatiefnemer zich niet borg stellen voor derden.
  • Blokkeringsregel op de verkoop van bedrijfsonderdelen.

Meer informatie over het Biogreen Invest Obligatiefonds en de zekerheden en garanties vindt u in onze informatiememorandum.

Vraag nu het Informatiememorandum aan!

dhrmevr

HET PROJECT